Obradowało Towarzystwo Przyjaciół Grabowca

 Zebranie Towarzystwa. Zebranie otworzył i omówił porządek obrad Tadeusz Halicki


Członkowie TPG

 Katarzyna Sawicka prezentuje nagrodzoną pracę.

Stroik powstał pod kierunkiem instruktorki plastyki GOK pani Katarzyny Sawickiej przy pomocy pań Mieczysławy Cholewy i Eweliny Kołodziej. Zawierał wszystkie tradycyjne elementy wielkanocne Ziemi Zamojskiej.

 Janina Ciszewska-Kąkol przekazuje nagrodę autorce nagrodzonej pracy Katarzynie Sawickiej

Zarząd Towarzystwa reprezentowała kol. Janina Ciszewska-Kąkol. Kompozycja zajęła trzecie miejsce. Otrzymaną nagrodę Zarząd  w imieniu Towarzystwa przekazał autorce  nagrodzonej pracy - Katarzynie Sawickiej.

Janina Ciszewska-Kakol - wiceprezes zarządu TPG, omówia trasę proponowanej wycieczki i miejsca warte obejrzenia.

Tematyka zebrania głównie  dotyczyła planów i zamierzeń na najbliższy okres, a mianowicie: 
- organizacja wycieczki do Krasnobrodu i Górecka na początku czerwca br.,
-  udział w spacerze „Śladami Czachórskiego „ organizowanym  przez miejscowy 
GOK,
-  zaangażowanie członków Towarzystwa w redagowanie Portalu Internetowego,
- zebranie materiałów i opracowanie wspomnień o Leonie Sokołowskim, wieloletnim fotografie z Grabowca,
- rozpoczęcie przygotowań do obchodów 750 rocznicy powstania  Grabowca. Jubileusz przypada na rok 2018.
Omówiono ponadto działania i współ działania członków Towarzystwa w okresie minionych dwóch lat. W trakcie zebrania uczestnicy obejrzeli relację 
fotograficzną z wystawy zbiorów Janusza Koremskiego, zorganizowanej przez miejscowy GOK przy współudziale TPG.

Na zakończenie zebrania, prezes TPG Tadeusz Halicki przypomniał zebranym o opłaceniu zaległych i bieżących składek członkowskich.

Zdjęcia: Dominik Kordyś i Tadeusz Halicki


 


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.