Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grabowcu

W czwartek, 16 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się doroczne spotkanie strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu zamojskiego z udziałem starosty zamojskiego pana Henryka Mateja...


List otwarty Grzegorza Pawłowskiego w sprawie publicznej wypowiedzi ks. Proboszcza Zygmunta Żółkiewskiego dotyczącej śpiewu ludu bożego podczas Triduum Paschalnego

Grabowiec, dn. 13 kwietnia 2015

Do ks. Zygmunta Żółkiewskiego Proboszcza Parafii p.w. św. Mikołaja, ul. Kościelna 522-425 Grabowiec.

List otwarty w sprawie publicznej wypowiedzi ks. Proboszcz dotyczącej śpiewu ludu bożego podczas Triduum Paschalnego...


„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”

Do Grabowca dotarły już świadłowody w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Budowa sieci szerokopasmowej w Województwie Lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest „Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)”. W ramach inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w 5 wschodnich województwach, w tym na Lubelszczyźnie, powstanie  infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca podstawowy dostęp do internetu...


Zmiana odbiorcy odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Grabowiec

Od kwietnia br. nastąpi zmiana odbiorcy odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Grabowiec.
Do przetargu ogłoszonego przez wójta gminy Grabowiec przystąpiło trzech oferentów. Wybrano najtańszą ofertę firmy EKOMEGA z Zamościa z ceną 688 tys zł.

Więcej szczegółow w ogłoszeniu wójta gminy..

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2015 r.


II OTWARTA KONFERENCJA HISTORYCZNA O KAWALERII POLSKIEJ - 28.02.2015 r.


28 lutego 2015 roku odbyła się II Konferencja historyczna połączona z wystawą sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej. 
W eleganckich, stylowo urządzonych pomieszczeniach Browaru Sulewski 
w Hrubieszowie (dawne kasyno wojskowe) zebrali się zainteresowani historią Wojska Polskiego i regionu hrubieszowskiego. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych.


Sejm przyjął wczoraj ustawę o odnawialnych źródłach energii.

Kto skorzysta, kto straci, ile to będzie kosztowało i co będzie miał z tego przeciętny obywatel –  najważniejsze pytania o ustawę o odnawialnych źródłach energii.
1. O CO CHODZI Z OZE?

Sejm przyjął (20.02.2015) ustawę o odnawialnych źródłach energii. Pomoże ona m.in. sprostać oczekiwaniu UE, która wymaga, by do 2020 roku 20 proc. naszej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych (np. wiatr, energia słoneczna i biogaz). W ustawie zawarto regulacje dotyczące tego, jak państwo przez następne 15 lat będzie wspierało OZE, by osiągnąć taki pułap. Dzięki niej teoretycznie każdy obywatel będzie mógł zostać tzw. prosumentem...


Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 zatwierdzony. 2,23 mld euro dla województwa lubelskiego.

Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W marcu władze województwa planują przedstawienie harmonogramu konkursów na 2015 rok. Z nowego RPO Lubelszczyzna otrzyma 2,23 mld euro. Będą mogły się o nie ubiegać, m.in. samorządy lokalne i przedsiębiorcy...


II OTWARTA KONFERENCJA HISTORYCZNA O KAWALERII POLSKIEJ

Konferencja odbędzie się w dniu 28 lutego 2015 roku o godz. 14:30 w Browarze Sulewski w Hrubieszowie.

Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej - zaprasza wszystkich zainteresowanych historią Wojska Polskiego i regionu hrubieszowskiego na II Konferencję połączoną z wystawą sprzętu wojskowego...


Pani Regina Boczkowska uhonorowana tytułem "Zasłużony dla Gminy Grabowiec"

Rada Gminny Grabowiec na posiedzeniu w dniu 20 lutego br. jednogłośnie przyjęła uchwałę nr IV/13/2015 o nadaniu Pani Reginie Boczkowskiej tytułu "Zasłużony dla Gminy Grabowiec" - jako wyraz wyróżnienia i uznania za całokształt dokonań oraz ogrom pracy na rzecz dobra społeczności lokalnej.

Pani Regina Boczkowska zdobyła wielki autorytet w miejscowym środowisku. W swojej wieloletniej pracy zawodowej jako lekarz i społecznej na rzecz gminy. Zapamiętano ją przede wszystkim  jako prawego człowieka,  lekarza i społecznika...


Przy okazji 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Warto przypomnieć grabowieckich patriotów, którzy podjęli w konspracji walkę z niemieckim okupantem już pod koniec 1939 roku. W wyniku zdrady zostali zamordowani przez niemieckich bandytów w Oświęcimiu w latach 1940-1942.
Jedenaście nazwisk widnieje na pamiątkowej tablicy w grabowieckim kościele. 

Wśród zamordowanych jest Jan Poterucha  - wójt gminy Grabowiec do roku 1939. Zastąpił go, nacjonalista ukraiński Wojnarowski (przedwojenny mjr Wojska Polskiego) na słuzbie u Niemców.

Oto jak wspomina ten okres okupacji niemieckiej Wacław Jaroszyński w swojej książce "Siedem wieków Grabowca" ...


152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W czwartek 22 stycznia minęła 152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji przed pomnikami Józefa Piłsudskiego składano kwiaty. Jako naczelnik państwa polskiego nadał uprawnienia kombatanckie styczniowym powstańcom. 
22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy wydał manifest, który ogłosił wybuch powstania. Tamte wydarzenia wciąż żyją w pamięci Polaków...