Nawigacja
ANEKS - KADENCJE BURMISTRZÓW

 

SPIS TREŚCI:

- Tytułowa, Wstęp
Rozdziały:
 
- I Najdawniejszy Grabowiec (1268-1447)

- II Dzieje miasta na przełomie wieków (1447 –1650)
- III Grabowiec u schyłku dawnej Rzeczypospolitej
- IV Miasto rządowe w zaborze austriackim (1772-1809)
- V Miasto prywatne w Księstwie Warszawskim (1809-1814)
- VI Zamiana miasta Grabowca na osadę (1815-1918)
- VII Międzywojenne dzieje Grabowca (1918-1939)
- VIII (W latach II wojny i okupacji (1939-1944)
- IX Grabowiec w Polsce Ludowej (1944-1989)
- X Zakończenie

- Aneks - Komentarz wydawcy
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.I
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.II
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.III
- Kadencje burmistrzów grabowieckich (1643-1829)
- Mieszkańcy polegli w latach 1944-1946
- Bibliografia
- Spis ilustracji 


ANEKS - Kadencje burmistrzów grabowieckich 1643—1829

W wieku XVII pospólstwo miasta Grabowca wybierało na każdą kadencję czterech burmistrzów. Nazywano ich burmistrzami kwartalnymi, gdyż każdy nieprzerwanie sprawował swój urząd przez trzy miesiące. W wieku XVIII wybierano już tylko dwóch burmistrzów, przekazujących swą władzę co pół roku.
Sama nazwa — burmistrz — zmieniała się. W Polsce przedrozbiorowej, jak podają zapisy w księgach miejskich, określano ich mianem prezydentów, w latach zaboru austriackiego nastąpił podział władzy, byli: burmistrz zamkowy i miejski. Po upływie kadencji każdy z nich stawał się automatycznie starszym rajcą, mógł też zostać wybrany ławnikiem. Od czasów Księstwa Warszawskiego na czele administracji miejskiej stał tylko jeden bur mistrz, mianowany przez władze centralne.

1. Roman Piątnica 1643, 1648
2. Stanisław Jeżewski 1643, 1644, 1648, 1651
3. Jan Gromko 1643, 1645, 1646, 1648
4. Paweł Kłembowski 1643
5. Tomasz Delążek 1644, 1648, 1649, 1651—1653
6. Andrzej Mrozik 1646
7. Jan Chirurg 1644
8 Jerzy Gomolski 1645, 1646
9 Samuel Nagórny 1645,1646,1653,1654
10 Antoni Jarmułowicz 1645,1646,1653.1654
11 Hrehory Parafiejczyk 1647
12 Aleksander Nagórny 1648, 1649, 1651--1653, 1655
13 Mikołaj Giliczyk 1650, 1651.1654
14 Erazm Zawalejczykiewicz 1650,1652.1654,1655
15 Albert Purzycki 1650
16 Korniło Sołowiej 1653, 1654
17 Baltazar Fabro 1655
18 CIemens Narejczyk 1659, 1660
19 Joachim Jaśkiewicz 1659, 1660
20. Andrzej Pawluczek 1660
21. Jakub Grabowski 1718
22. Michał Wołczek 1718,1719
23. lyiiciiał Jakubowski 1719,1734, 1735, 1749, 1750
24. Paweł Sieczlcowski 1720,1723
25. Ostap Morchoniuk 1720,1740
26. Jan Czubarski 1723
27. Jalsub Czuper 1723
28. Jacenty Kaparski 1728
29. Jan Boniecki 1728,1734,1735
30. Gustaw Morhunowicz 1729
31. Aleksander Surma 1729
32. Tomasz Janiuls 1740,1751,1753
33. Jakub Pieknoski 1741,1746, 1747, 1750, 1753,
1754, 1756-1759, 1762, 1765
34. Gustaw Parafijowski 1741,1750,1756,1757
35. Chwedory Boniecki 1746,1763,1747, 1751, 1754,
1755,1769, 1770, 1771, 1776
36. Marcin Buczkowski 1743
37. Paweł Cłiorągiewka 1743-1745,1751
38. Daniel Kodeniec 1744,1745,1749,1750
39. Jędrzej Boniecki 1751,1753,1761,1772
40. Jan 0trocki 1753
41. Mikołaj Seroka 1754--756,1759
42. Bazyli Włosiewicz 1757,1758—1760, 1762
43. Eliasz Bojko 1754,1771
44. Mikołaj Seroczyński 1769,1771
45. Grzegorz Parafijowski 1764-1766,1767
46. Jan Łysakowski 1761
47. Fedory Czausz 1764,1765
48. Grzegorz Włosiewicz 1766,1769,1770,1772
49. Jan Kodeniec 1766,1767
50. Jan Włosiewicz 1768
51. Michał Kaparski 1768,1769
52, Grzegorz Wojciechowski 1770
53. Wojciech Wysocki 1770,1772,1784
54. Tomasz Seroczyński 1771
55. Bazyli Łysakowski 1774,1775
56. Michał Poterucha 1774,1775,1782
57. Jan Chitrenia 1776
58. Jędrzej Duda 1784,1786, 1787, 1794, 1795
59. Stefan Włosiewicz 1786
60. Mikołaj Otrocki 1786, 1787
61. Bazyli Boniecki 1782, 1785, 1788, 1796
62. Michał Buczkowski 1787, 1788, 1792
63. Jędrzej Poterucha 1789
64. Józef Boniecki 1794, 1805
65. Piotr Łukaszkiewicz 1799
66. Teodor Boniecki 1799
67. Grzegorz Jakubiak 1789
68. Kajetan Parafijowski 1792—1797, 1799, 1800, 1803
69. Jan Dybza 1793, 1794
70. Franciszek Ciszewski 1800
71. Jan Skura 1801
72. Michał Duda 1805
73. Kajetan Kaparski 1807, 1808
74. Józef Nowicki 1805, 1809
75. Mikołaj Duda 1806
76. Jakub Wysocki 1809
77. Grzegorz Jakubiak 1807, 1808
78. Jan Podhajewski 1811, 1812
79. Jan Karpiński 1812
80. Stefan Magnowski 1812—1829