Nawigacja
SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA - SPIS ILUSTRACJI

SPIS TREŚCI:

- Tytułowa, Wstęp
Rozdziały:
 
- I Najdawniejszy Grabowiec (1268-1447)

- II Dzieje miasta na przełomie wieków (1447 –1650)
- III Grabowiec u schyłku dawnej Rzeczypospolitej
- IV Miasto rządowe w zaborze austriackim (1772-1809)
- V Miasto prywatne w Księstwie Warszawskim (1809-1814)
- VI Zamiana miasta Grabowca na osadę (1815-1918)
- VII Międzywojenne dzieje Grabowca (1918-1939)
- VIII (W latach II wojny i okupacji (1939-1944)
- IX Grabowiec w Polsce Ludowej (1944-1989)
- X Zakończenie

- Aneks - Komentarz wydawcy
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.I
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.II
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.III
- Kadencje burmistrzów grabowieckich (1643-1829)
- Mieszkańcy polegli w latach 1944-1946
- Bibliografia
- Spis ilustracji

 


SPIS ILUSTRACJI


Album ilustracji >>1. Ziemowit IV, fundator kościoła w Grabowcu w 1394 r. i herb miasta Grabowca.
2. Pieczęć Grabowca odciśnięta na oprawie ksiąg miejskich z 1564 r. Zbiory Czapskich w ]V[uzeum Czartoryskich w Krakov/ie.
3. Fragment Góry Zamkowej.
4. Płaskownik do uzbrajania maczugi znaleziony na stanowisku ,,Góra Zamkowa" podczas prac archeologicznych.
5. Wzgórza otaczające Grabowiec.
6. Siekierka znaleziona podczas prac archeologicznych na stanowisku „Góra Zamkowa" w Grabowcu.
7. Władysław Czachórski, artysta malarz, właściciel majątku Gra-bowczyk, w którym w roku 1880 przebywał Henryk Sienkiewicz.
8. Cud Św. Walentego. Obraz Władysława Czachórskiego w ołtarzu kościoła parafialnego w Grabowcu, 1875, i drewniany ołtarz w zachodniej kaplicy kościoła.
9. Kościół grabowiecki z dobudowanymi kaplicami w 1905 r,

10. Gmach ratusza po przebudowie dokonanej w drugiej połowie XIX wieku.
11. Ludwik Wilga — ostatni (w latach 1765—1796) starosta grabowiecki,
12. Marek Matczyński — w latach 1662—1683 starosta grabowiecki.
13. Księgi grodzkie grabowieckie WAPL.
14. Pierwsza strona Lustracji miasta Grabowca z roku 1628 WAPL, KgH, sygn. 45.
15. Potwierdzenie przywileju lokacyjnego Grabowca z roku 1447 przez Stanisława Augusta. AGAD, KRSW, sygn. 3195a.
16. Makieta zamku grabowieckiego odbudowanego w roku 1662.
17. Opisanie zamku grabowieckiego w lustracji z roku 1765.
18. Karta z Lustracji miasta Grabowca z roku 1765 — opisanie starostwa i miasta, AGAD, ASK, LVI, G. 13, 2688.
19. Karta z Lustracji z roku 1765 — rejestr mieszkańców Grabowca. AGAD, ASK, LVI, G. 13, 2688.
20. Raport Józefa Sebowicza, burmistrza Grabowca, do naczelnika powiatu hrubieszowskiego o przemarszu wojsk powstańczych przez miasto, 22 czerwca 1863 r.
21. Odezwa wzywająca Żydów Grabowca do współdziałania z polskim ruchem patriotycznym w Powstaniu Styczniowym, Materiały i Dokumenty ŻIH, Warszav,'a 1963, s, 51.
22. Mieszkańcy Grabowca podczas sypania mogiły żołnierskiej w
1915 r. Stoją od lewej: I rząd —■ Olga Swatko, Anna Ordasiewicz, Cecylia
Matwiejczuk, Agata Kontek, Władysława Wysocka, Anna Orzechowska;
II rząd — NN, Katarzyna Wysocka, NN, Maria Pawłowska, Katarzyna
Orzechowska, Emilia Wysocka.
Wkładka II, po s. 112
23. Budynek Urzędu Gminnego, wzniesiony według projektu z roku 1898.
24. Paweł Gałczyński, w latach 1926—1934 sekretarz Urzędu Gminnego.
25. Pracownicy Urzędu Gminnego w Grabowcu. Rok 1932. Siedzą od lewej: I rząd — Marzec, Abi-am Boruch, Piotr Nowicki (wójt), Paweł Gałczyński, Jan Greniuk, Szymon Haus; II rząd — NN, Władysław Ha-wryluk, Stanisław Koprowski, NN, Józef Ciszewski, Franciszek Nowicki.
26. Jan Ciszewski — pierwszy wójt gminy w dwudziestoleciu międzywojennym. Stoją: od lewej — syn Edmund z żoną Weroniką, na kolanach — wnuczka Elżbieta, Emilia i Jan Kraszewski; siedzą — Stefan i Grzegorz (wnukowie Jana Ciszewskiego) oraz Janina i Antoni Kalinowscy.
27. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Rok 1925. Siedzą od lewej: I rząd — Jan Otrocki, Piotr Otrocki, Michał Czubara, Feliks Sta-szczuk, NN, Władysław Martynowicz, Eugeniusz Rybka; II rząd — Jan Pawelec, Stefan Jaźwiński, Stanisław Koprowski. Stoją od lewej: Witalis Zarębski, Jan Poterucha, Paweł Tałaj, Jan Kontek, Aleksander Orzechowski, NN, Eugeniusz Boniecki, Stanisław Kontek, Władysław Czubara, Konstanty Kozłowski, Piotr Pedowski, Michał Rybka.
28. Nauczyciele i absolwenci Szkoły Powszechnej w Grabowcu. Rok 1934. Siedzą od lewej: I rząd — nauczyciele — Franciszek Jóźwik, Leon Wojtowicz, Karolina Bednarz, Amelia Krakiewicz, Kazimierz Bednarz (kierownik), Stefania Derkacz, Stanisław Derkacz, Hinda Blum, Władysław Romski, Ignacy Krakiewicz; II rząd — uczniowie: Halina Sędłak, Eugenia Kabasińska, Stefania Grela, Janina Sleboda, NN, Janina Kalinowska, Jadwiga Biernacka, NN, NN, NN, Raj ber Masza, NN. Stoją od lewej: I rząd — Wacław Kaspruk, NN, Piotr Osmólski, NN, Wanda Kowalczuk, Janina Kasprowicz, Humka Rajs, NN, NN, NN, NN, Barbara Szczypa, Weronika Otrocka, Andrzej Jabłoński; II rząd — Mieczysław Baj, Wacław Jaroszyński, Mieczysław Potkański, Edward Prystupa, Zygmunt Poznański, Irena Mościbrodzka, Regina Boczkowska, Helena Kicińska, Łukasz Szaran, Adolf Krzyszczuk, Bronisław Mokrzecki.
29. Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej w 1927 r. Siedzą od lewej: I rząd — Bolesław Gorczyński, Jan Poterucha, Łukasz Orzechowski, Władysław Pawłowski, II rząd — Jan Pawelec, Piotr Pedowski, Sabina Goździjewska, Jadwiga Kicińska, Helena Cichoń, ksiądz Edward Dolecki, NN, Piotrowicz (kierownik szkoły), Aniela Kliszcz, Adela Kacz-
marczuk, Bronisław Paul. Stoją od lewej: I rząd — Wacław Goździjew-ski, Aniela Mączka, Stefania Chodak, Katarzyna Zubiak, Maria Trybalska, Bi'onislawa Matwiejczuk, Leokadia Pawłowska, Helena Boniecka, Helena Goździjewska, Władysława Czochra, Leontyna Kozłowska, Adela Kaczmarczuk, Józef Wysocki; III rząd — Józef Paul, Konstanty Kozłowski, Władysław Kozłowski, Stanisław Kodeniec, Bronisław Kocaj, Witalis Zarębski, Piotr Boniecki, Józef Otrocki, Władysław Martyniuk, Paweł Boniecki.
30. Drużyna Harcerska w roku 1932. Siedzą od lewej: I rząd — Weronika Cybulska, Feliksa Sieczkowska, Aleksandra Rużańska, Helena Kicińslia, Weronika Otrocka, Mieczysław Boczkovv-ski, Marian Sieczkowski, Władysław Zbirowski, Czesław Kluczyk, NN, Franciszek Orzechowski, Wacław Boczkowski, Bolesław Paluch, Emilian Poterucha, Marian Pyra; II rząd — Weronika Sacawa, Kazimiera Kobylańska, Julia Stasz-czuk, Regina Trybalska, Weronika Rużańska, Janina Kalinowska, Ksawera Trybalska, Barbara Szczypa, Olga Torba, Zofia Surma, Regina Boczkow-ska, Zygmunt Poznański, Piotr Wysocki, Wacław Jaroszyński, Piotr Os-mólski, Franciszek Kołodziej, Mieczysław Podkański, Henrylc Nowicki, Bronisław Ciszewski, Kazimierz Czerwiński; III rząd — Jadwiga Minik, Leokadia Tałaj, Jadwiga Ciszewska, Franciszka Łukaszkiewicz, Weronika Runkiewicz, Józefa Ulanowska, Karolina Pelczarówna (opiekunka drużyny żeńskiej), Stanisław Derkacz (opiekun chłopców), Zygmunt Frolik, Kazimierz Jamroż, Władysław Kościuk, NN, Andrzej Jabłoński, Grzegorz Da-nilczuk, Bolesłav/ Gryciak; IV rząd — Maria Kliszcz, Józefa Ciszewslia, Regina Pawłowska, Weronika Ciszewska, Janina Kocaj, Janina Kicińska, Łukasz Szaran, Lucjan Kluczyk, Mieczysław Wójciuk, Stefan Chodun, NN, Czesław Kulik, Albin Soroka, NN. Stoją od lewej: I rząd — Maria Kamińska, Kunegunda Ulanowska, Jadwiga Nowaczewska, Helena Pry-kówna, Jadwiga Biernacka, Albina Minili, Jan Tałaj, Franciszek Panas, Marian Szpyra, Zygmunt Poterucha, NN, Zdzisław Kowalczuk: II rząd — Stefania Grela, Halina Sędłak, Albina Prystupa, Irena Mościbrodzka, Bronisław Staszczuk, Adolf Krzyszczuk, Józef Koprowski, Edward Boniecl^i, Tymoteusz Januszkiewicz, Franciszek Otrocki, Paweł Igliński, Edward Prystupa, Józef Kaspruk.
31. Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Siedzą od lewej: Wacław Zubiak, ks. Józef Karauda, ks. Józef Czarnecki, ks. Władysław Mich, Leon Małyszka. Stoją od lewej: I rząd — Helena Goździjewska, Weronika Ciszewska, Natalia Organista, Leontyna Zienkiewicz, Helena Buczak; II rząd — Aniela Skórka, Leontyna Janiuk, Wincentyna Orzechowska, Emilia Bedlicka; III rząd — Jan Otrocki, Jan Otrocki (syn Piotra), NN, Leontyna Prystupa, Edward Swatko, Zofia Mączka. Franciszek Wierzań-.ski, Zygmunt Chwedyk, Wasyl Zienliiewicz,
32. Uroczystość 3 Maja w Grabowcu. Rok 1930,
33. Panorama Grabowca — drewniana zabudowa osady w latach trzydziestych XX wieku.
drugi od prawej), z rodzina: córka Irena (w chustce), syn Edward (w okularach), córka Zofia i syn Jerzy.
35. Nauczyciele, opiekunowie i uczniowie VII klasy Szkoły Powszechnej w Grabowcu, w 1941 r. Stoją od prawej: Rząd I — NN, lis. Stanisław Orłowski, Danuta GoźdzGajewska, Bronisław Szymonowicz (kierownik szkoły), Maria Chodak; Rząd II — Irena Poterucha, Kazimiera Szustakie-wicz, Stanisława Sieczkowska, Maria Orzechowska, Adela Woch, Adela Nowicka; Rząd III — Sabina Boczkowska, NN, Helena Ficińska, Weronika Jonas, Jadwiga Kozłowska, Stanisława Ohlówna, Anna Bekier.
36. Bolesław Janiuk-,,Górecki", uczestnik walk w 1939 r. i akcji partyzanckich, m. in. w Mołodiatyczach i Grabowcu.
37. Feliks Cybulski, żołnierz z Dywizji gen. Maczka, uczestnik walk w 1939 r.
38. Dowódcy partyzanckich oddziałów AK w Obwodzie Hrubieszów. Siedzą m. in : Marian Herbowski-,,Kot", Stefan Kwaśniewski-..Wiktor". Sergiusz Konopa-,,Czaruś". Stoją m. in.: Józef Śmiech-..Ciąg" (z laską). Karol Bojarski-„Wyga", Wacław Dąbrowski-,,Azja", Marian P].:v,ako-.,Po goń", Marian Gołębiowski-„Korab", Ignacy Krakiewicz-,,Wilk". Kazimierz Wróblewski-„Ryś", ,,Maryśka". Zbiory Benedykta Józefko.
39. Józef Kozyra-„Jastrząb", z żoną Stefanią i dziećmi. do\\'ódca placówki AK w Krzakach Czartorii.Szystowicach.
III Rejon
40. Bronisław Kodeniec-,,Mars".
41. Franciszek Janiuk, uczestnik walk z bandami ukraińskimi.
42. Edward Boniecki, członek ZWZ.
43. Franciszek Boczkowski, jeden z pierwszych partyzantów podziemnego ruchu oporu.
44. Michał Koczułap-,,Iwa", dowódca plutonu AK w S

45. Kazimierz Wróblewski-AK, do maja 1944 r.
46. Józef Swatko-..Knypel" 1944 r.
uczestnik akcji partyzanckiej 4 czerwca
.Rvś". „Maryśka", komendant
47. Kazimierz Pietnowski-,,Maksym", partyzant AK, pierwszy wójt gminy Grabowiec w wyzwolonej Polsce.
48. Bronisław Szymonowicz, nauczyciel, samorzutny obrońca aresztowanych Grabowian w 1943 r.
49. Wacław Zubiak (sekretarz PPR) z żoną Wincentyną i .'^vncm Marianem — zginął 15 grudnia 1945 r.
50. Bogusław Matwiejczuk-„Brzęczyk" z .siOStrą Bronisławą.
."ii. Piotr Kozłowski-..Szybki", uczestnik walk z bandami ukraińskimi. 52. Piotr Czuper, partyzant AK, zginął w 1944 r. zastrzelony przez bandy ukraińskie.
53 Pngrz-:b Antoniego Boczkowskiego (syn Fel^l-c^a'. Sto,;:] .>•; lowej:
Feliks Boczkowski, Henryk, Zofia, Leokadia (matka), Anna Żurowska, Julian Organista, Weronika Jonas.
54. Mogiła Władysława Łukasiuka-„Błyska'' i Tadeusza Wróblewskie-
go-„Żbika'', partyzantów AK poległych w walce pod Szystowicami, 20
kwietnia 1944 r.
Wkładka III, po s. 144
55. Józef Wysocki-„Niedźwiedź", partyzant AK w drużynie ,,Knypla", poległ 4 czerwca 1944 r.
56. Piotr Wysocki, uczeń gimnazjum, członek AK, zginął w Oświęcimiu.
57. Jan Poterucha, wójt gminy w Grabowcu, zginął w Oświęcimiu. Fot. L. Sokołowski.
58. Jan Steć-„Młot", partyzant AK.
59. Regina Boczkowska, zastępca komendantki WSK AK Obwodu Hrubieszów.
60. Feliks Boczkowski, komendant placówki AK w Grabowcu, wydawca biuletynu radiowego, zginął w Oświęcimiu.
61. Bolesław Łukaszewicz-„As", dowódca batalionu grabowieckiego w lasach strzeleckich.
62. Piotr Osmólski-„Smiga", uczestnik zasadzki m. in. w Msricowym Dole, Pielakach.
63. Rodzina Kozłowskich z Obliczyna, zamordowana przez bandę ukraińską 12 czerwca 1944 r.
64. Pogrzeb Józefa Organisty, działacza PPR; zginął 15 grudnia 1945 r. Od lewej stoją: NN, Alfreda Skrzyńska, Antoni Boczkowski, Jadwiga Sebałska, NN, NN, Weronika Jonas (matka J. Organisty), Franciszka Czerwińska, Jadwiga Szustakiewicz, Franciszek Organista (brat).
65. Konstanty Igliński, członek PPR, zginął 5 lutego 1945 r.
66. Stanisław Boczkowski, syn Feliksa, aresztowany 15 czerwca 1944 r., zginął na Zamku w Lublinie 21 lipca 1944 r.
67. Bronisław Soroka-„Wrona", uczestnik akcji 4 czerwca 1944 r.
68. Karol Drzewiński-„Kociuba", „Pirat", uczestnik akcji, m. in. w Makowym Dole, odznaczony krzyżem Yirtuti Militari.
69. Michał Jarosz-„Sten", uczestnik akcji 4 czerwca 1944 r. jako dowódca drużyny.
70. Wacław Krawczuk-„Smoluch", uczestnik akcji 4 czerwca 1944 r
71. Stanisław Krupa-„Jagła", uczestnik akcji 4 czerwca 1944 r.
72. Łukasz Szaran-„Wylot", uczestnik akcji 4 czerwca 1944 r.
73. Jan Kalisz, członek BCh, potem funkcjonariusz MO, zginął 3 lutego 1945 r.
74. Franciszek Ciszewski, lekarz, zginął w Oświęcimiu.
75. „Partyzanckie" spotkanie po latach, rok 1955. Siedzą od lewej: Paweł Runkiewicz, Marian Herbowski, Helena Czechowska, Kazimierz
Wróblewski, Wacław Gozdek, Piotr Wszytko. Stoją od lewej: Antoni Czata, Piotr Korkosz, Tadeusz Karczmarczyk, Adam Kozar, NN, Zygmunt Paszczuk, Stanisław Kotowoda, Władysław Bełzecki. Fot. L. Sokołowski.
76. Tadeusz Nosko, przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowcu, w latach 1958—1969.
77. Józef Janiuk, sekretarz Biura Urzędu Gminnego, w latach 1948— —1950.
78. Tadeusz Halicki, sekretarz Biura Urzędu Gminnego.
79. Paweł Igliński, sekretarz KG PZPR w Grabowcu.
80. Bolesław Grechuta, przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, długoletni sekretarz GK ZSL.
81. Adolf Koszuta, naczelnik Gminy w latach 1976—1982.
82. Jan Załoga, zastępca prezesa GK ZSL w Grabowcu.
8.J. Ksiądz Stefan Sawecki, proboszcz parafii rzymskokatolickiej.
84. Budynek, w którym mieszczą się warsztaty kółek rolniczych.
85. Pawilon sklepu odzieżowego.
86. Pawilon sklepu spożywczego.
87. Siedziba Zarządu GS „Samopomoc Chłopska".
88. Restauracja „Zamkowa".
89. Pawilon ,,Domu Książki".
90. Budynek ośrodka zdrowia.
91. Zabudowania lecznicy dla zwierząt.
92. Dom Ludowy.
93. Grabowiec współczesny, po lewej budynek dawnego ratusza miejskiego.
94. Chór żeński w Grabowcu, założony w 1977 r. Siedzą od lewej: Weronika Nowaczewska, Wincentyna Organista, Augustyna Kodeniec, Halina Zawalska, Izabela Boczkowska: Stoją od lewej; rząd I — Cyryla Oleszczuk, Feliksa Orzechowska, Leokadia Sawiniec, Lucyna Januszewska, Olga Surma; II rząd — Zofia Margol, Janina Prus, Kazimiera Czubara, Halina Woszuk, Alina Pietnowska, Maria Oleszczuk.
Wkładka IV, po s. 160
95. Członkowie chóru rolników, w strojach regionalnych, podczas występów na Festiwalu Pieśni Partyzanckich w Kraśniku w 1973 r. Stoją od lewej: Stanisław Nowaczewski, Zygmunt Materna, Adolf Kontek, Edward Llsiuk, Roman Kaczmarczuk, Ryszard Nowaczewski, Leon Orzechowski, Mieczysław Zawalski, Antoni Boczkowski, Wacław Pawłowski, Marian Kasprowicz, Zygmunt Boczkowski, Edward Pawłowski, Bolesław Kanikuła, Edward Prystupa, Edward Boczkowski. Dyryguje Wacław Ma-tras. Fot. Zbigniew Jaśkiewicz.
96. Członkowie Chóru Rolników im. 700-lecia Grabowca, 1968 r. Stoją od lewej: Franciszek Kołtun, Bolesław Kaniliuła, Stanisław Nowaczewski, Edward Boczkowski, Bronisław Mierzwa, Bolesław Sieczkowski, Roman Kaczmarczuk, Edward Szpyra, Leon Orzechowski, Aleksander Woź-nicki, Mieczysław Gożdzijewski, Edward Prystupa, Adolf Kontek, Mieczysław Zawalski, Edward Pawłowski, Adolf Unifantowicz, Wincenty Bocz-kowski, Piotr Oleszczuk, Henryk Boczkowski. Władysław Karczmarczuk, Zygmunt Boczkowski, Fot. L. Sokołowski.
97. Genowefa Solarska, pisankarka.
98. -Ylieczysław Kulik, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.
99. Władysława Grudzińska, twórczyni ludowa.
100. Cyryla Oleszczuk, poetka.
101. Stanisław Czechowski.
102. Makieta zamku grabowieckiego — eksponat Izby Pamiątek w Grabowcu. Wystawę oglądają: prof. Stanisław Krzykała. Jan Drążek, Tadeusz Nosko, Celina Kołtun, Kazimierz Kulikoy.^sk;, Edmund Sak.
103. Gmach Lceum Ogólnokształcącego.
104. Gmach internatu liceum.
105. Nauczyciele grabowieckiego liceum. Rok 1957. Siedzą od lewej: Maria Foryt, Wincenty Foryt, Barbara Jaślikowska, Jan Stójko (dyrektor). Halina Janiuk, ks. Ostizyżyk, Irena Hołosyniuk. Stoją od lewej: Zdzisław Hawryluk, Janina Tomala, Kazimierz Mołczan. Jerzy Koc. Domicela Sa-yad}'n, Zygmunt Raczyński, Michał Brzeziński. Celina Kołtun.
106. Klasa maturalna, rok 1967, Siedzą od lewej: Krystyna Kraus, Grażyna Baj, Zdzisław Sobczuk, Matylda Daniluk, Irena Foryt (wychowawczyni), Jadwiga Kaczmara, Czesława Szafran, Krystyna Sędłf.k, Krystyna Kawalec. Stoją od lewej: rząd I — Anna Runkiewicz, Maria Majewska, Stanisława Poterucha, Barbara Kulik, Teresa Sołtysiuk, Lucyna Surma, Zofia Matwiejczuk, Krystyna Greniuk, Teresa Sztafij, Maria Redka: rząd II — Kazimierz Surma, Andrzej Skórka, Jan Zybura, Tadeusz Halicki, Urszula Stryjek, Kazimiera Bartnik. Piotr Kodeniec, Józef Karczmarczuk, Albert Lewandowski; rząd III — Tadeusz Otrocki, Stanisł.^w Kawalec, Ryszard Trybalski, Jerzy Sieczkowski.
107. Klasa maturalna, rok 1978. Siedzą od lewej: Jerzy Zagrobelny, Bożena Prystupa, Anna Sobczuk, Michalina Spisak, FCrystyna Nowoświat-łowska, Krystyna Zdun, Małgorzata Marek, Maria Maciuk, Kazimiera Pyrek, Halina Baj, Edward Ulanowski. Stoją od lewej: rząd I — Celina Kawka, Maria Swatko, Elżbieta Lis, Teresa Lachowska. Jadwiga Prokop, Wincenty Foryt (wychowawca), Aleksander Wojtas (dyrektor), Maria Prokop, Małgorzata Pawełczuk, Stanisław Kulik, Stefan Laskows::,; rząd II — Wiesława Hukała, Izabela Kasprowicz, Witold Kutera. Teodozja Strychar-czuk, Danuta Kidyba, Tadeusz Kot. Tadeusz Gożdzijewski. Maria Maciąg, Leszek Sagadyn, Andrzej Pawłoś.
iG3 Nauczyciele i absolwenci liceum, rok 1972.
109. Medal wybity z okazji 700-lecia Grabowca. Projekt Wincenty Piątak, fot. Tadeusz Halicki.
110. Adolf Krzyszczuk, członek Społecznego Komitetu Obchodów 700--lecia Grabowca.
111. Wincenty Foryt, przewodniczący Spoiecznego Komitetu Obcliodów 700-lecia Grabowca.
112. Władze Grabowca w 1968 r. podczas uroczystości 1 DAaja. Stoją na trybunie: Lucjan Banaszkiewicz (przemawia), sekretarz KG PZPR, Tadeusz Nosko — przewodniczący GRN, Bolesław Grechuta — sekretarz RGN, Tadeusz Trybalski, Regina Boczkowslca.
113. Obrady sesji naukowej, poświęconej dziejom Grabowca. Od lewej : Tadeusz Piwiński — przewodniczący Prezydium PRN, dr IMaria Sta-nkowa, prof. Maurycy Horn, Wacław Jaroszyński, Wincent.\- Piątek, Henryk Stamirski, Edmund Sak, Tadeusz Nosko, Tadeusz Sagan.
114. Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Hrubieszowa podczas uroczystości 700-lecia Grabowca.
11,5. Apel Poległych.
116. Akt erekcyjny budowy gmachu dla Banliu Spółdzielczego — stoją m. in. Józef Frąckowiak (sekretarz KW PZPR), Jan Dwojakowski, Tadeusz Sagadyn (przewodniczący KG FJN), Tadeusz Nosko (przewodniczący Prez. GRN), Wacław Jaroszyński, Józef Jabłoński (dyrektor WSK Świdnik).
117. Przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej.
118. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej.
119. Uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.
120. „Wbijanie gwoździ" — przekazanie sztandaru dla Liceum Ogólno-iiształcącego w Grabowcu w 1974 r.
121. Widok Grabowca z Górv Zamkowej. Rok 1968.

Album ilustracji >>